A

1. 保險絲除了汽車用形狀不同,其他管型保險絲沒有分電壓(V),
    只有分幾安培
    規格: 1.  大 6.3 x 32 mm(直徑x長度)
              2. 小 5 x 20 mm    (直徑x長度)
 
 
2.買哪種: 小規格: 5 x 20 mm 
               安培數:GTC-100(1A)  / GTC-200(2A)  / 
                           GTC-300(1.5A) / GTC-500(2.5A)
               大規格: 6.3 x 32 mm
               安培數: GTC-1000(5A) / GTC-1500(8A) /
                            GTC-2000(10A) / GTC-3000(15A)
 
3.哪裡買:各大五金賣場 / 電子材料行。
  溫馨提醒:如果買不到一樣規格的,可以挑比較小電流的替用。